Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby Leśne

 Procentowy udział typów siedliskowych lasu w Nadleśnictwie:

 

 

 

Procentowy udział gatunkowy:

 

Siedliska przyrodnicze leśne

 

Żyzna buczyna  -  4879 ha

Kwaśna buczyna  -    191 ha

Grąd subkontynentalny  -    505 ha

Lasy łęgowy  -      58 ha

 

Siedliska przyrodnicze nieleśne

 

Łąki użytkowane ekstensywnie  -   27    ha

Ziołorośla nadrzeczne  -     0.5 ha

Murawy bliźniczkowe  -     2    ha


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

ASF wciąż groźne

ASF wciąż groźne

Afrykański Pomór Świń  (ASF) to szybko szerząca się zakaźna choroba wirusowa, na którą podatne są świnie domowe oraz dziki.

Choroba nie zagraża ludziom, ale jest szkodliwa dla gospodarki, ponieważ nie ma na nią szczepionki , a stwierdzenie występowania chorych zwierząt w stadzie skutkuje likwidacją całego stada.

Ogniska tej choroby stwierdzono  na terenie województwa podlaskiego i lubelskiego. Województwo podkarpackie także znajduje się w strefie zagrożenia chorobą.

W związku z potrzebą monitorowania rozwoju choroby wśród dzikiej zwierzyny, leśnicy oraz myśliwi zostali zobowiązani do przeszukiwań terenów leśnych pod kątem  wczesnego wykrywania ognisk choroby.

Dlatego apelujemy do wszystkich osób odwiedzających tereny Nadleśnictwa Dynów, zwłaszcza turystów i grzybiarzy, o informowanie Nadleśnictwa o wszystkich zauważonych przypadkach padłych dzików.

Informacje można zgłaszać pod nr telefonu 16 652 26 95, w godzinach od 7.00 do 15.00

Więcej informacji o ASF