Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby Leśne

 Procentowy udział typów siedliskowych lasu w Nadleśnictwie:

 

 

 

Procentowy udział gatunkowy:

 

Siedliska przyrodnicze leśne

 

Żyzna buczyna  -  4879 ha

Kwaśna buczyna  -    191 ha

Grąd subkontynentalny  -    505 ha

Lasy łęgowy  -      58 ha

 

Siedliska przyrodnicze nieleśne

 

Łąki użytkowane ekstensywnie  -   27    ha

Ziołorośla nadrzeczne  -     0.5 ha

Murawy bliźniczkowe  -     2    ha


Polecane artykuły Polecane artykuły

Powrót

Sprzedaż drewna

Sprzedaż drewna

 

Sprzedaż detaliczna drewna w Nadleśnictwie Dynów,  zgodnie z zarządzeniem nr 10 Nadleśniczego Nadleśnictwa Dynów z dnia 27.06.2013 r. odbywa się:

  • w biurze Nadleśnictwa Dynów przez dział Finansowo-Księgowy w dni robocze w godz. 7.00-14.30, z wyjątkiem pierwszego dnia roboczego każdego miesiąca. Sprzedaż w biurze Nadleśnictwa prowadzona jest na podstawie wykazu numerów sztuk lub stosów przeznaczonych do sprzedaży, sporządzonego i podpisanego przez leśniczego lub podleśniczego.

 

  • w Leśnictwach, przez osoby posiadające imienne upoważnienie Nadleśniczego, w środy i piątki w godzinach 7.00- 9.00


Wydatek drewna odbywa się w środy i piątki od godz. 7.00 do 15.00.