Wydawca treści Wydawca treści

Zasoby Leśne

 Procentowy udział typów siedliskowych lasu w Nadleśnictwie:

 

 

 

Procentowy udział gatunkowy:

 

Siedliska przyrodnicze leśne

 

Żyzna buczyna  -  4879 ha

Kwaśna buczyna  -    191 ha

Grąd subkontynentalny  -    505 ha

Lasy łęgowy  -      58 ha

 

Siedliska przyrodnicze nieleśne

 

Łąki użytkowane ekstensywnie  -   27    ha

Ziołorośla nadrzeczne  -     0.5 ha

Murawy bliźniczkowe  -     2    ha