Aktualności Aktualności

Powrót

21 marca - międzynarodowy dzień lasów

21 marca - międzynarodowy dzień lasów

Tegorocznym obchodom Międzynarodowego Dnia Lasów (MDL), ustanowionego przez Zgromadzenie Ogólne ONZ, towarzyszyć będzie hasło: „Lasy i Energia".


Leśnicy z całego świata wyjaśniają, że zrównoważona gospodarka leśna jest kluczem do zwiększenia roli lasu jako źródła energii odnawialnej.  Drewno jest głównym źródłem energii odnawialnej na świecie. Dostarcza jej  około 40 proc. Prawie połowa światowej produkcji drewna jest zużywane do gotowania, ogrzewania czy wytwarzania energii elektrycznej.

Pozyskiwanie energii z drewna jest również czynnikiem rozwoju ekonomicznego. Blisko 883 mln ludzi w krajach rozwijających się jest zatrudnionych w sektorze energetyki opartej na drewnie. Unowocześnienie tego sektora pozwoli na rewitalizację terenów wiejskich i stymulację branży, co wpłynie na zwiększenie miejsc pracy.

    Zadrzewienia poprawiają warunki życia w miastach oraz obniżają koszty klimatyzacji pomieszczeń. Przemyślane zadrzewienia mogą latem obniżyć temperaturę powietrza w mieście o 2–8 °C.

Wykorzystanie energii z drewna spowalnia także zmiany klimatu i sprzyja rozwojowi gospodarczemu. Lasy dysponują zapasem energii dziesięciokrotnie przewyższającym roczne zużycie energii na całym świecie.

Lasy dla energii – teraz i w dobie przyszłej, zielonej gospodarki. Wzrost inwestycji w innowacyjność technologiczną i w zrównoważoną gospodarkę leśną jest kluczem do zwiększenia roli lasu jako źródła energii odnawialnej.

Jak zachować energię i używać jej kiedy jest nam potrzebna?

Lasy dają dużo energii i ciepła. Drzewa absorbują i przechowują energię słoneczną zamieniając ją w drewno, najchętniej wykorzystywane źródło energii odnawialnej. My używamy jej nie tylko aby gotować posiłki i ogrzewać nasze domy. Dzięki postępowi nauki odpady drzewne znalazły wiele zastosowań. Po przetworzeniu stają się m.in. biopaliwem, stosowanym w samochodach i samolotach – paliwem przyszłościowym.

Racjonalnie gospodarując drewnem zachowujemy stan równowagi w przyrodzie, mając na uwadze nasze przyszłe pokolenia.
 


FAO zaprasza do udziału w konkursie na krótki, 30 sekundowy film.

Potrzebny jest tylko smartfon i uśmiech.

źródło: CILP


Nadleśnictwa i inne

 

Sprzedaż

Sprzedaż

Polecamy Polecamy