Wydawca treści Wydawca treści

Sprzedaż sadzonek

Nadleśnictwo Dynów produkuje sadzonki w szkółkach otwartych oraz podokapowych. Sadzonki są produkowane na potrzeby Lasów Państwowych oraz odbiorców prywatnych, w tym realizujących programy zalesieniowe.
Szkółki leśne w Nadleśnictwie Dynów podlegają stopniowemu wygaszaniu. Zakończenie produkcji sadzonek następi w roku 2021.


SPRZEDAŻ CHOINEK

 Sprzedaż choinek odbywa się w siedzibie Nadleśnictwa Dynów, przy ul. Jaklów 2, w Dynowie.

Cennik na drzewka choinkowe w załączeniu.

Zapraszamy.


Sprzedaż drewna

 

Sprzedaż detaliczna drewna w Nadleśnictwie Dynów,  zgodnie z zarządzeniem nr 12 Nadleśniczego Nadleśnictwa Dynów z dnia 17.08.2018r. odbywa się:

  • w biurze Nadleśnictwa Dynów przez dział Finansowo-Księgowy w dni robocze w godz. 7.00-14.30, z wyjątkiem pierwszego dnia roboczego każdego miesiąca. Sprzedaż w biurze Nadleśnictwa prowadzona jest na podstawie wykazu numerów sztuk lub stosów przeznaczonych do sprzedaży, sporządzonego i podpisanego przez leśniczego lub podleśniczego.

 

  • w Leśnictwach, przez osoby posiadające imienne upoważnienie Nadleśniczego, w środy i piątki w godzinach 7.00- 13.00


Wydatek drewna odbywa się w środy i piątki od godz. 7.00 do 15.00.