Wydawca treści Wydawca treści

Oferta edukacyjna


Propozycje tematów do realizacji na etapie przedszkolnym:
    Zimowy stół. Przedstawienie zwyczajów, sposobów żywienia i metod dokarmiania zwierzyny. Dokarmianie ptaków.
    „Mieszkańcy lasu". Poznajemy zwierzęta leśne. Zagadki, rymowanki, zabawy w kalambury, rysunki.
    „Pożar!" Zabawa na podstawie opowiadania i obrazków.
     „Leśna wycieczka". Jestem miłośnikiem przyrody i wiem, jak zachowywać się w lesie. Dla dzieci starszych grup wiekowych.
    „Leśna szkółka" Eksperymenty z nasionkami. Z czego powstają drzewa? Różne rodzaje nasion, co potrzebne jest nasionku do życia?
    „Nasze drzewa" Poznanie drzew, podróż do wnętrza drzewa, nazewnictwo. Określanie drzew, zabawy w czarodzieja, sylabizowanie, badanie gabarytów drzewa etc.

 
Propozycje tematów do realizacji w pierwszym etapie edukacyjnym, klasy I - III:
    „Zimowy stół" – dokarmianie zwierzyny zimą, strategie przetrwania zwierząt, las jako mieszkanie dla zwierząt.
    „Kto tu mieszka?" – Poznanie mieszkańców lasów, ich zwyczajów (zagadki, wierszyki, zabawy w kalambury).
    „Pożar!" elementy ochrony przeciwpożarowej lasu, zagrożenia ze strony człowieka. Na podstawie opowiadania prowadzącego.
    „Ten tajemniczy las..." poznanie różnych form roślinności (drzewiastej, krzewiastej, zielnej). Zajęcia połączone z wycieczką w teren.
    „Leśna wycieczka" Jestem strażnikiem lasu i miłośnikiem przyrody. Zasady zachowania się w lesie.
    „Jakie piękne" poznajemy drzewa leśne. Skąd się biorą drzewa? Lekcja połączona z wycieczką w teren.
    „Gra w zielone mundurki – co robi leśnik?"


Propozycje tematów do realizacji w drugim etapie edukacyjnym, klasy IV - VI:
    "Zima, zima, zima" dokarmianie zwierząt w lesie, strategie przetrwania, zasady dokarmiania.
    „Kto tu chodził?" poznajemy tropy zwierząt.
    „Uwaga! Pali się!" Pożar w lesie. Lekcja prowadzona metodą dramy.
    „Portret drzewa. Nasze drzewa leśne" (plansze edukacyjne, karty pracy).
    "Jaki piękny jest ten świat!" bogactwo i zróżnicowanie przyrody. Biocenoza, biotop, warstwowość lasu, zależności międzygatunkowe.
    „Co drzewa robią w szkole?" z wizytą na szkółce leśnej.
    "Dzień dobry, jestem leśnikiem" – przedstawienie zawodu leśnika. Zajęcia na kanwie filmu „Dzik Ryjo".

 
Propozycje tematów do realizacji w gimnazjach:
     „Myśliwy przed sądem, czyli za i przeciw współczesnego łowiectwa".
    „Leśne dziedzictwo. Po co nam lasy? Funkcje lasów" zajęcia na bazie filmu VHS.
     „Biocenoza" – jak stowarzyszają się organizmy, podstawowe typy siedlisk leśnych, wzajemne uwarunkowania.
    „Walory turystyczne Podkarpacia".
    „Rzadkie, piękne ginące - ochrona przyrody" jak leśnicy chronią przyrodę, formy ochrony przyrody (z uwzględnieniem regionu).
    „Mówiły jaskółki, że nie dobre są spółki" – mikoryzy. Zajęcia na bazie filmu DVD „Mikoryzy".
    „Darz bór!" – przedstawienie zawodu leśnika i jego pracy.


    Cykl zajęć dotyczących ptaków, m.in.
„Co sikorka jada na obiad" - rola ptaków w przyrodzie, zależności pokarmowe.
„Co zagraża ptakom drapieżnym" - sytuacja ptaków drapieżnych w środowisku, zagrożenia.
„Które sowy mają uszy?" Zwyczaje, biologia sów, zajęcia wzbogacone filmem „Sowy".
„Gdzie mieszkają sikorki?" drzewa dziuplaste i ich mieszkańcy, rola drzew dziuplastych.
 
Propozycje tematów do realizacji w szkołach średnich:
     „Europa, Europa" - Natura 2000.
     Formy ochrony przyrody w Polsce. Jak LP chronią przyrodę.
    „Myśliwy przed sądem. Za i przeciw współczesnego łowiectwa".
    „Prawo dla natury" - polskie prawodawstwo w zakresie ochrony przyrody.
    „Walory turystyczne Podkarpacia".
    „Nasze lasy w Europie" Lasy Państwowe na tle lasów w UE.

    Cykl zajęć dotyczących ptaków, wzbogacone filmem „Dziobem i pazurem" m.in.
„Co sikorka jada na obiad" - rola ptaków w przyrodzie, zależności pokarmowe
„Co zagraża ptakom drapieżnym" - sytuacja ptaków drapieżnych w środowisku, zagrożenia.
„Które sowy mają uszy?" Zwyczaje, biologia sów, zajęcia wzbogacone filmem „Sowy".
„Gdzie mieszkają sikorki?" drzewa dziuplaste i ich mieszkańcy, rola drzew dziuplastych.
 
Proponowane tematy zajęć mogą być rozszerzane o propozycje nauczycieli.
Dodatkowo Nadleśnictwo może poprowadzić cykl zajęć dla kół przyrodniczych, ornitologicznych, edukacyjnych itp. o zróżnicowanej tematyce, w zależności od zapotrzebowania.
Nadleśnictwo dysponuje także bogatą bazą filmów edukacyjnych zakupionych ze środków WFOŚiGW, które wypożycza nauczycielom.
Filmy DVD:
O „Dziobem i pazurem"
O „Leśna wycieczka"
O „Leśne drzewa"
O „Leśne dziedzictwo"
O „Mikoryzy- symbioza grzybów i roślin"