Wydawca treści Wydawca treści

Ochrona lasu

Wiedza o procesach zachodzących w przyrodzie i kontrola stanu środowiska leśnego pozwalają leśnikom na wczesną diagnozę zagrożeń, mogących wpłynąć negatywnie na stan lasu. Każdego roku podejmują oni działania mające na celu zachowanie trwałości lasu i zwiększenie jego naturalnej odporności na czynniki szkodotwórcze.

Zagrożenia dzieli się na trzy grupy:
    biotyczne (np. szkodliwe owady, grzyby patogeniczne, ssaki roślinożerne),
    abiotyczne – ekstremalne zjawiska atmosferyczne (np. silne wiatry, śnieg, ulewne deszcze, wysokie i niskie temperatury),
    antropogeniczne – wywołane przez człowieka (np. pożary, zanieczyszczenia przemysłowe, zaśmiecanie lasu).


Stan zdrowotny drzewostanów Nadleśnictwa Dynów oceniany jest jako dobry. Czynnikami abiotycznymi mającymi największe znaczenie na naszym terenie jest okiść oraz silne wiatry.
Z uwagi na dużą różnorodność gatunkową, dopasowanie drzewostanów do siedliska i ich dobrą kondycję zdrowotną  zagrożenie od szkodników owadzich jest niewielkie. Dlatego w Nadleśnictwie nie wykonuje się prac prognostycznych takich jak jesienne poszukiwania szkodników sosny oraz wywieszanie pułapek feromonowych na brudnicę mniszkę.

Choroby grzybowe występujące na terenie działania Nadleśnictwa to głównie rak jodły. Jego rozprzestrzenianie jest ograniczane poprzez usuwanie starszych jodeł opanowanych przez raka,
a w młodszych stadiach rozwojowych drzewostanu usuwanie tzw. "czarcich mioteł".

Jednym z czynników najbardziej zagrażających lasom na tym terenie jest zwierzyna płowa. Największe szkody, polegające na zgryzaniu sadzonek, czynione są w uprawach i młodnikach. Dlatego rokrocznie Nadleśnictwo zabezpiecza chemicznie lub grodzi uprawy i młodniki gatunków narażonych na zgryzanie. W roku 2012 Nadleśnictwo Dynów przeznaczyło do zabezpieczenia chemicznego  307 ha upraw jodłowych oraz wykonało 14,5 ha grodzeń.

Ochrona przeciwpożarowa

Nadleśnictwo Dynów zaliczono do kategorii nadleśnictw o małym zagrożeniu przez pożary tj. do III kategorii zagrożenia pożarowego.
Nadleśnictwo posiada Sposób postępowania na wypadek pożarów i innych miejscowych zagrożeń, który jest aktualizowany corocznie. Głównym źródłem mogącym stanowić zagrożenie pożarowe jest wypalanie traw w okresie wiosny i jesieni.
Punkt Alarmowo – Dyspozycyjny uruchamiany jest w miarę potrzeb i znajduje się w siedzibie Nadleśnictwa. Również w siedzibie Nadleśnictwa zlokalizowana jest baza sprzętu przeciwpożarowego.
Nadleśnictwo posiada dwa zbiorniki przeciwpożarowe: w leśnictwie Żohatyn o pojemności ok. 3000 m3 i w leśnictwie Szkółkarskim o pojemności ok. 1500 m3.
Działania z ochrony przeciwpożarowej sprowadzają się głównie do:
- prowadzenia akcji propagandowych o zagrożeniu pożarowym lasu,
- okresowych przeglądów sprzętu przeciwpożarowego,


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Śmiecić się nie opłaca

Śmiecić się nie opłaca

Mimo nowych uregulowań prawnych śmieci w lesie to wciąż aktualny temat. Niektórzy, nie bacząc na konsekwencje,  z bezmyślności czy przyzwyczajenia nadal wywożą  worki ze śmieciami do lasu. I choć  Lasy Państwowe piętnują ten proceder od wielu, wielu lat,  śmieci w lesie nie brakuje.  Pocieszający jest fakt, że wiele  przypadków jest wykrywanych przez straż leśną.

  Takie zdarzenie miało miejsce i u nas. Na początku lutego straż leśna Nadleśnictwa Dynów odnotowała nielegalne porzucenie śmieci na składzie leśnym przy drodze publicznej. Czynności operacyjne strażaków pozwoliły ustalić właściciela. Ten, zaskoczony błyskawicznym i skutecznym działaniem straży, przyznał się do winy. Sprawca wykroczenia został ukarany mandatem wysokości  250 zł złotych, musiał także po sobie posprzątać.

Wstyd został, pieniędzy w portfelu ubyło a śmieci i tak trzeba było zabrać.