Położenie

Nadleśnictwo Dynów zarządza w imieniu Skarbu Państwa lasami państwowymi na powierzchni ok. 10, 6 tys. ha położonymi na Pogórzu Przemyskim i Dynowskim, które oddziela od siebie rzeka San.

Historia

Historia Nadleśnictwa Dynów najprawdopodobniej zaczyna się w Żohatynie - obecnie niewielkiej wsi.

Organizacja nadleśnictwa

Obecnie w Nadleśnictwie jest zatrudnionych 40 osób. Obszar Nadleśnictwa jest podzielony na 9 leśnictw: Wybrzeże, Dąbrówka, Szkółkarskie, Dylągowa, Piątkowa, Zohatyn, Borownica, Siedliska i Jabłonica