Wydawca treści Wydawca treści

Lasy prywatne

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.

Zgodnie z przepisami ustawy o lasach Lasy Państwowe zobowiązane są służyć radą i pomocą prywatnym właścicielom lasów w prowadzeniu gospodarki leśnej. Leśnicy w ramach tych działań:

    doradzają prywatnym właścicielom, jak prowadzić gospodarkę leśną;
    udostępniają sadzonki drzew i krzewów leśnych;
    wykonują na koszt nadleśnictw zabiegi zwalczające i ochronne w lasach prywatnych, jeśli wystąpią tam organizmy szkodliwe, zagrażające trwałości lasu;
    organizują wykonanie zadań gospodarczych w lesie (w tym sprzedaż drewna), na podstawie umowy z właścicielem lasu;
    sporządzają wielkoobszarowe inwentaryzacje stanu lasów oraz prowadzą bank danych o lasach.


 W sprawie lasów niepaństwowych w biurze Nadleśnictwa Dynów przyjmuje:

 

w czwartki w godz. 7.00 do 13.00

 

referent ds.technicznych inż. Robert Sobkowicz


tel. (016) 652 28 26, tel.kom. 600 050 113

Materiały do pobrania


Zalesienia gruntów rolnych

Informacje dla rolników zainteresowanych zalesieniami gruntów rolnych i objętych sukcesją naturalną, w ramach PROW na lata 2014- 2020


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Zamknięcie drogi Borownica - Ulucz

Zamknięcie drogi Borownica - Ulucz

W związku z planowanym w dniu 23 października 2019r. rozpoczęciem robót związanych z ww. inwestycją Nadleśnictwo Dynów informuje że droga leśna Borownica – Ulucz zostanie zamknięta w terminie od 23 października do 14 listopada 2019 r.

Przebudowywany most znajduje się w odległości ok. 2,2 km od m. Ulucz

oraz ok. 1,3 km od m. Borownica.

 

Za utrudnienia przepraszamy.