Wydawca treści Wydawca treści

Lasy prywatne

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.

Zgodnie z przepisami ustawy o lasach Lasy Państwowe zobowiązane są służyć radą i pomocą prywatnym właścicielom lasów w prowadzeniu gospodarki leśnej. Leśnicy w ramach tych działań:

    doradzają prywatnym właścicielom, jak prowadzić gospodarkę leśną;
    udostępniają sadzonki drzew i krzewów leśnych;
    wykonują na koszt nadleśnictw zabiegi zwalczające i ochronne w lasach prywatnych, jeśli wystąpią tam organizmy szkodliwe, zagrażające trwałości lasu;
    organizują wykonanie zadań gospodarczych w lesie (w tym sprzedaż drewna), na podstawie umowy z właścicielem lasu;
    sporządzają wielkoobszarowe inwentaryzacje stanu lasów oraz prowadzą bank danych o lasach.


 W sprawie lasów niepaństwowych w biurze Nadleśnictwa Dynów przyjmuje:

 

w czwartki w godz. 7.00 do 13.00

 

referent ds.technicznych inż. Robert Sobkowicz


tel. (016) 652 28 26, tel.kom. 600 050 113

Materiały do pobrania


Zalesienia gruntów rolnych

Informacje dla rolników zainteresowanych zalesieniami gruntów rolnych i objętych sukcesją naturalną, w ramach PROW na lata 2014- 2020


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Nadleśnictwo Dynów w Boguchwale

Nadleśnictwo Dynów w Boguchwale

  Nadleśnictwo Dynów po raz pierwszy miało okazję gościć na XIV Jesiennej Giełdzie Ogrodniczej organizowanej przez Podkarpacki Ośrodek Wsparcia Rolniczego w Boguchwale. Podczas tej sobotnio- niedzielnej imprezy stoisko przygotowane przez dynowskich leśników cieszyło się sporym zainteresowaniem. Na ciekawych leśnych wrażeń czekały foldery i mapy Nadleśnictwa oraz wiele eksponatów  o treściach edukacyjnych: drzewa w miniaturowych skalach, ptaki leśne i ogrodowe, klocki ze zwierzętami, książki o tematyce przyrodniczej.  Największym zainteresowaniem cieszyły się eksponaty rysia oraz jenota. Były one znakomitą okazją do przekazania odwiedzającym informacji o obu gatunkach. Zachowania, dieta i występowanie rysia były przedmiotem bardzo wielu dociekań i dyskusji. Mało kto wiedział, że na terenie Pogórza Dynowskiego żyje populacja tego wspaniałego i chronionego gatunku. Niewielu odwiedzających rozpoznało także jenota – drapieżnego ssaka z rodziny psowatych, który jako gatunek introdukowany występuje w całej niemal Polsce.

  Miniony weekend pod względem pogodowym nie należał do najbardziej udanych, jednak ogrom ciepłych słów i zainteresowanie odwiedzających sprawiły, że dla nas to był bardzo owocny i udany czas.