Wydawca treści Wydawca treści

Lasy prywatne

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.

Zgodnie z przepisami ustawy o lasach Lasy Państwowe zobowiązane są służyć radą i pomocą prywatnym właścicielom lasów w prowadzeniu gospodarki leśnej. Leśnicy w ramach tych działań:

    doradzają prywatnym właścicielom, jak prowadzić gospodarkę leśną;
    udostępniają sadzonki drzew i krzewów leśnych;
    wykonują na koszt nadleśnictw zabiegi zwalczające i ochronne w lasach prywatnych, jeśli wystąpią tam organizmy szkodliwe, zagrażające trwałości lasu;
    organizują wykonanie zadań gospodarczych w lesie (w tym sprzedaż drewna), na podstawie umowy z właścicielem lasu;
    sporządzają wielkoobszarowe inwentaryzacje stanu lasów oraz prowadzą bank danych o lasach.


 W sprawie lasów niepaństwowych w biurze Nadleśnictwa Dynów przyjmuje:

 

w czwartki w godz. 7.00 do 13.00

 

referent ds.technicznych inż. Robert Sobkowicz


tel. (016) 652 28 26, tel.kom. 600 050 113

Materiały do pobrania


Zalesienia gruntów rolnych

Informacje dla rolników zainteresowanych zalesieniami gruntów rolnych i objętych sukcesją naturalną, w ramach PROW na lata 2014- 2020


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Las oniryczny czyli...LEŚNE DYKTANDO

Las oniryczny czyli...LEŚNE DYKTANDO

   IX edycja Leśnego Dyktanda przeszła już do historii. W konkursie, który odbył się 30 października 2019 roku wzięło udział 57 osób z 15 szkół. Dzieci i młodzież – tak jak co roku –  miały za zadanie napisać dyktando wymyślone przez dynowskich leśników. I tak jak co roku spisały się fantastycznie. Jak policzyliśmy, w dyktandzie można było popełnić co najmniej 90 błędów ortograficznych! Uczniowie jednak stanęli na wysokości zadania, albowiem zwycięzca Leśnego Dyktanda, Kamil Szymański z Liceum Ogólnokształcącego w Dynowie, popełnił tylko trzy błędy! Natomiast zwycięzca w kategorii szkoły podstawowe, Seweryn Chrapek ze Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Starzeńskiej popełnił ich zaledwie pięć.

  Uczestnicy konkursu mieli okazję sprawdzić swoje umiejętności nie tylko w dyktandzie. Podczas oczekiwania na wyniki konkursu uczestniczyli bowiem w pokazie chemicznym, przygotowanym przez pracowników naukowych oraz studentów Wyższej Szkoły Wschodnioeuropejskiej w Przemyślu. Chyba najlepszym słowem opisującym pokaz jest: spektakularny. Dzieci przekonały się, że chemia to nie tylko zapisy wzorów i pierwiastków w zeszytach.

  Dziękujemy wszystkim uczniom i uczennicom biorącym udział w konkursie – mamy nadzieję, że była to dla Was ciekawa przygoda i wartościowe doświadczenie. Dziękujemy opiekunom uczniów- którzy  zawsze bardzo wnikliwie, starannie i sprawnie sprawdzają prace konkursowe. Wysoka frekwencja w konkursie świadczy o tym, że dzieciom i młodzieży  droga jest zarówno przyroda, jak i nasz, wcale nie łatwy, język ojczysty. Bardzo nas to cieszy.

  Organizatorami IX edycji Leśnego Dyktanda byli: Nadleśnictwo Dynów, Zespół Szkół Zawodowych w Dynowie oraz Stowarzyszenie Zespołu Szkół Zawodowych w Dynowie. Stałym partnerem konkursu jest również Miejska Biblioteka Publiczna w Dynowie.

  Patronat honorowy nad konkursem objęli: Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie Grażyna Zagrobelna, Starosta Powiatu Rzeszowskiego Józef Jodłowski, Burmistrz Miasta Dynów Zygmunt Frańczak. Patronat medialny nad wydarzeniem objęło Polskie Radio Rzeszów S.A oraz Portal Regionalny „Brzozowiana”.