Wydawca treści Wydawca treści

Lasy prywatne

Lasy prywatne stanowią ok. 17 proc. lasów w Polsce. Ponad 70 proc. starostw powierza prowadzenie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach prywatnych leśnikom z Lasów Państwowych.

Zgodnie z przepisami ustawy o lasach Lasy Państwowe zobowiązane są służyć radą i pomocą prywatnym właścicielom lasów w prowadzeniu gospodarki leśnej. Leśnicy w ramach tych działań:

    doradzają prywatnym właścicielom, jak prowadzić gospodarkę leśną;
    udostępniają sadzonki drzew i krzewów leśnych;
    wykonują na koszt nadleśnictw zabiegi zwalczające i ochronne w lasach prywatnych, jeśli wystąpią tam organizmy szkodliwe, zagrażające trwałości lasu;
    organizują wykonanie zadań gospodarczych w lesie (w tym sprzedaż drewna), na podstawie umowy z właścicielem lasu;
    sporządzają wielkoobszarowe inwentaryzacje stanu lasów oraz prowadzą bank danych o lasach.


 W sprawie lasów niepaństwowych w biurze Nadleśnictwa Dynów przyjmuje:

 

w czwartki w godz. 7.00 do 13.00

 

referent ds.technicznych inż. Robert Sobkowicz


tel. (016) 652 28 26, tel.kom. 600 050 113

Materiały do pobrania


Zalesienia gruntów rolnych

Informacje dla rolników zainteresowanych zalesieniami gruntów rolnych i objętych sukcesją naturalną, w ramach PROW na lata 2014- 2020


Polecane artykuły Polecane artykuły

Powrót

Oferta edukacyjna

Oferta edukacyjna


Nadleśnictwo Dynów realizuje działalność edukacyjną w ramach swojej działalności statutowej.
Pracownicy Nadleśnictwa odwiedzają szkoły, przedszkola, biblioteki współpracują z różnymi organizacjami i instytucjami w zakresie organizacji zajęć, wycieczek, plenerów i innych wydarzeń z dziedziny edukacji przyrodniczo-leśnej.
Przy Nadleśnictwie  znajduje się sala edukacyjna, z wieloma ciekawymi eksponatami, w której można przeprowadzić zajęcia.

Opowiadamy o lesie, jego złożoności, pięknie, jego funkcjach.
Opowiadamy i przedstawiamy swoją pracę - gospodarzy lasu, którzy pobierają z lasu pożytki i dbają o niego. 
Organizujemy konkursy, wydarzenia i wycieczki terenowe na nasze obiekty edukacyjne.
 

Edukację leśną w Nadleśnictwie prowadzi Małgorzata Kaczorowska, tel. 600 238 387