Kontakt Kontakt

Siedziba Nadleśnictwo Dynów
Nadleśnictwo Dynów
16 652 12 29, 16 652 26 95
16 652 10 72

ul.Jaklów 2

36-065 Dynów

Bieżący rachunek podstawowy BGŻ Przemyśl  
32 2030 0045 1110 0000 0090 8710

Nadleśniczy Nadleśnictwa Dynów
Krzysztof Strzyż
16 652 28 22, 664 544 000
Zastępca Nadleśniczego
Adam Tarabuła
16 652 28 23, 606 421 001
Główny Księgowy
Marta Karnas
16 652 28 24, 600 232 896
Inżynier Nadzoru
Maria Sudoł
16 652 28 26, 600 050 110

Dział Gospodarki Leśnej

Marcin Karp
Stanowisko ds.BHP i użytkowania lasu
Tel.: 16 652 22 53, 664 002 345
Elwira Papież
Stanowisko ds.hodowli lasu i zamówień publicznych
Tel.: 16 652 22 50, 600 229 053
Małgorzata Kaczorowska
Stanowisko ds. stanu posiadania i edukacji leśnej
Tel.: 16 652 22 51, 600 238 387
Dominik Turkosz
Stanowisko ds.ochrony lasu, ochrony przyrody, ochrony p.poż
Tel.: 16 652 22 55, 600 229 108
Robert Sobkowicz
Stanowisko ds.technicznych i lasów niepaństwowych
Tel.: 16 652 22 52, 600 050 113

Dział Finansowo-Księgowy

Zdzisława Głuszko
Starszy Księgowy
Tel.: 16 652 22 54
Maria Pyś
Księgowy
Tel.: 16 652 28 25
Małgorzata Hadam
Księgowy
Tel.: 16 652 22 54
Anna Malinowska
Kasjer
Tel.: 16 652 28 27

Dział Administracyjno-Gospodarczy

Maria Jurasińska
Sekretarz
Tel.: 16 652 28 20, 600 243 359
Marta Marszałek
Referent ds.administracji
Tel.: 16 652 26 95
Agnieszka Ostafińska
Referent ds.administracji
Tel.: 16 652 28 20
Piotr Karaś
Konserwator
Tel.: 664 002 341

Stanowisko ds.kadrowych

Anna Łach
Specjalista ds.pracowniczych
Tel.: 16 652 28 28, 784 055 475

Posterunek Straży Leśnej

Maciej Grześków
Komendant Straży Leśnej, tajna kancelaria
Tel.: 16 652 22 56, 600 050 101
Marek Osiniak
Strażnik Leśny
Tel.: 16 652 22 56, 664 002 325