Wydawca treści Wydawca treści

Historia Nadleśnictwa

Historia Nadleśnictwa Dynów najprawdopodobniej zaczyna się w Żohatynie - obecnie niewielkiej wsi.

Lasy Nadleśnictwa Dynów przed wojną należały w większości do prywatnych właścicieli, część z nich stanowiła dobra kościelne. W roku 1944, na mocy dekretu PKWN o przejęciu niektórych lasów na własność państwa, utworzono Nadleśnictwo Żohatyn składające się z leśnictw Wybrzeże, Dąbrówka i Dylągowa. Sąsiednie Nadleśnictwo Dydnia tworzyły m.in.leśnictwa Borownica i Wola Wołodzka.  z powodu toczacych sie na tym terenie w latach 1946-1948 walk UPA Nadleśnictwa nie prowadziły gospodarki leśnej.
W roku 1947 oraz 1949 na mocy ustaw i dekretów lasy po ludności przesiedlonej oraz nie będące w faktycznym władaniu właścicieli zostały upaństwowione. W roku 1951 zlikwidowano Nadleśnictwo Dydnia przyłączając leśnictwa Wola Wołodzka i Borownica do Nadleśnictwa Żohatyn i zmieniono jego nazwę na Nadleśnictwo Dynów. Powierzchnia Nadleśnictwa wynosiła wtedy 6677 ha.
Od  roku 1952 obowiązywał pierwszy, prowizoryczny plan urządzenia lasu. W następnych latach przekazywano Nadleśnictwu kolejne grunty przeznaczone do zalesienia (z dawnych PGR, następnie z Państwowego Funduszu Ziemii etc.)

Obecnie powierzchnia leśna Nadleśnictwa wynosi ponad 10,6 tys. ha

Zdjęcia historyczne zamieszczono dzięki uprzejmości Pana Jerzego Tabisza.


Najnowsze aktualności Najnowsze aktualności

Powrót

Nadleśnictwo Dynów w Boguchwale

Nadleśnictwo Dynów w Boguchwale

  Nadleśnictwo Dynów po raz pierwszy miało okazję gościć na XIV Jesiennej Giełdzie Ogrodniczej organizowanej przez Podkarpacki Ośrodek Wsparcia Rolniczego w Boguchwale. Podczas tej sobotnio- niedzielnej imprezy stoisko przygotowane przez dynowskich leśników cieszyło się sporym zainteresowaniem. Na ciekawych leśnych wrażeń czekały foldery i mapy Nadleśnictwa oraz wiele eksponatów  o treściach edukacyjnych: drzewa w miniaturowych skalach, ptaki leśne i ogrodowe, klocki ze zwierzętami, książki o tematyce przyrodniczej.  Największym zainteresowaniem cieszyły się eksponaty rysia oraz jenota. Były one znakomitą okazją do przekazania odwiedzającym informacji o obu gatunkach. Zachowania, dieta i występowanie rysia były przedmiotem bardzo wielu dociekań i dyskusji. Mało kto wiedział, że na terenie Pogórza Dynowskiego żyje populacja tego wspaniałego i chronionego gatunku. Niewielu odwiedzających rozpoznało także jenota – drapieżnego ssaka z rodziny psowatych, który jako gatunek introdukowany występuje w całej niemal Polsce.

  Miniony weekend pod względem pogodowym nie należał do najbardziej udanych, jednak ogrom ciepłych słów i zainteresowanie odwiedzających sprawiły, że dla nas to był bardzo owocny i udany czas.