Wydawca treści Wydawca treści

Historia Nadleśnictwa

Historia Nadleśnictwa Dynów najprawdopodobniej zaczyna się w Żohatynie - obecnie niewielkiej wsi.

Lasy Nadleśnictwa Dynów przed wojną należały w większości do prywatnych właścicieli, część z nich stanowiła dobra kościelne. W roku 1944, na mocy dekretu PKWN o przejęciu niektórych lasów na własność państwa, utworzono Nadleśnictwo Żohatyn składające się z leśnictw Wybrzeże, Dąbrówka i Dylągowa. Sąsiednie Nadleśnictwo Dydnia tworzyły m.in.leśnictwa Borownica i Wola Wołodzka.  z powodu toczacych sie na tym terenie w latach 1946-1948 walk UPA Nadleśnictwa nie prowadziły gospodarki leśnej.
W roku 1947 oraz 1949 na mocy ustaw i dekretów lasy po ludności przesiedlonej oraz nie będące w faktycznym władaniu właścicieli zostały upaństwowione. W roku 1951 zlikwidowano Nadleśnictwo Dydnia przyłączając leśnictwa Wola Wołodzka i Borownica do Nadleśnictwa Żohatyn i zmieniono jego nazwę na Nadleśnictwo Dynów. Powierzchnia Nadleśnictwa wynosiła wtedy 6677 ha.
Od  roku 1952 obowiązywał pierwszy, prowizoryczny plan urządzenia lasu. W następnych latach przekazywano Nadleśnictwu kolejne grunty przeznaczone do zalesienia (z dawnych PGR, następnie z Państwowego Funduszu Ziemii etc.)

Obecnie powierzchnia leśna Nadleśnictwa wynosi ponad 10,6 tys. ha

Zdjęcia historyczne zamieszczono dzięki uprzejmości Pana Jerzego Tabisza.


Polecane artykuły Polecane artykuły

Powrót

Oferta edukacyjna

Oferta edukacyjna


Nadleśnictwo Dynów realizuje działalność edukacyjną w ramach swojej działalności statutowej.
Pracownicy Nadleśnictwa odwiedzają szkoły, przedszkola, biblioteki współpracują z różnymi organizacjami i instytucjami w zakresie organizacji zajęć, wycieczek, plenerów i innych wydarzeń z dziedziny edukacji przyrodniczo-leśnej.
Przy Nadleśnictwie  znajduje się sala edukacyjna, z wieloma ciekawymi eksponatami, w której można przeprowadzić zajęcia.

Opowiadamy o lesie, jego złożoności, pięknie, jego funkcjach.
Opowiadamy i przedstawiamy swoją pracę - gospodarzy lasu, którzy pobierają z lasu pożytki i dbają o niego. 
Organizujemy konkursy, wydarzenia i wycieczki terenowe na nasze obiekty edukacyjne.
 

Edukację leśną w Nadleśnictwie prowadzi Małgorzata Kaczorowska, tel. 600 238 387